Dodací podmínky

 

Zboží může být vzhledem k provázanosti administračního systému skladem buďto u nás nebo na centrálních skladech ve Velké Británii.

 Pokud je zboží na skladě u nás, expedujeme ho zpravidla do 48 hodin od potvrzení objednávky 

 Pokud zboží není přímo na našem skladě, ale na jednom z centrálních skladů Španělska, bude zboží vyexpedováno nejpozději 10. den od objednání. (V případě zvolené úhrady přes bankovní účet, bude zboží vyexpedováno nejpozději do 10 dní od připsání částky na náš účet).

  

Pokud uskutečníte objednávku na zboží, které není skladem ani u nás ani v centrálních skladech, budeme Vás neprodleně informovat o možném termínu dodání, případně o možné dostupné variantě.

U zboží  vyráběném na zakázku je dodací lhůta přibližně 1 měsíc. Fotografie u zboží je pouze orientační, protože při ruční výrobě nelze zajistit naprostou shodu. U každé kategorie výrobků vyráběných na zakázku je toto zapsáno viditelným písmem v záhlaví příslušné kategorie

    

Zboží je standardně  zasíláno po celé České republice přepravní službou České pošty nebo PPL. V případě doručování zboží ze skladů z ciziny může být přepravcem DHL.

 

 

Vyňato z obchodních podmínek:         8. PŘEPRAVA A DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ 

 

8.1   Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.3   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

8.4   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 

8.5   Zboží je Kupujícímu doručováno nejpozději 14. dne po uzavření kupní smlouvy, pokud Kupující neobdrží od Prodávajícího jinou informaci. Zboží je Kupujícímu doručováno výhradně na existující adresy. 

8.6   Zboží může být Kupujícímu dodáno později než ve lhůtě stanovené článkem 8.5. Prodávající může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, pokud zboží specifikované kupní smlouvou nebylo Prodávajícímu dodáno a není ho možné ani dodatečně vyrobit. O prodloužení dodací lhůty či o odstoupení od kupní smlouvy vyrozumí Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu. 

8.7   Kupující je při vyplňování objednávky povinen uvádět pravdivé údaje 

8.8   Kupní cenu uhradí Kupující v souladu s platebními podmínkami stanovenými v odstavci 6 obchodních podmínek. 

8.9   Storno objednávky ze strany Kupujícího před dodáním zboží, je možné pouze do 24 hodin od uzavření kupní smlouvy. 

  

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI DOTAZŮ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT

 
Můj účet

Emailová adresa

Heslo