Reklamační řád

 

Kupující je povinen prohlédnout zboží doručené na základě uzavřené kupní smlouvy bezprostředně po jeho převzetí.

Do 14 dnů může kupující jednostranně od smlouvy odstoupit a to bez udání důvodu.  Lhůta pro odstoupení běží od okamžiku převzetí zboží spotřebitelem do okamžiku doručení jeho odstoupení od smlouvy prodávajícímu (tzn. že 14. den od převzetí zboží musí mít prodávající Vaše odstoupení, resp. odstoupení musí být ve sféře jeho vlivu.

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu není možné u zboží vyráběného na zakázku, neboť se jedná o zboží ruční výroby, které je dáno do výroby až po objednávce a vyrábí se vždy pro konkrétního zákazníka dle jeho požadavků.  

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

 

Prodávající neodpovídá za jakékoli škody způsobené Kupujícímu vadným zbožím či v souvislosti s dodáním vadného zboží. 

 

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců.

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

Kupující je povinen doručit Prodávajícímu na vlastní náklady zboží, na které uplatňuje reklamaci, do provozovny Prodávajícího na adrese KLVZ Pardubice s.r.o.,  Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Česká Republika, přičemž zboží, na které je uplatňována reklamace musí být čisté, mechanicky nepoškozené, nebo jiným způsobem užité, či znehodnocené Kupujícím. 
Jako součást zásilky přiloží Kupující své osobní údaje, záznam o reklamaci s přesným popisem vady a doklad o koupi zboží (faktura).

 

Reklamaci není možné uplatnit zasláním Prodávajícímu zásilky na dobírku. Taková zásilka nebude Prodávajícím převzata.

 

Jakýkoli postup v rozporu s podmínkami tohoto Reklamačního řádu je důvodem k zamítnutí reklamace ze strany Prodávajícího.

 

Odpovědnost za vady popisuje občanský zákoník v § 619 – 627.Můj účet

Emailová adresa

Heslo