Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek Svazek 5

Čapková Martina: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 5: Život a dílo Karla Lišky

Dosud nevydaná sbírka.
Vyšlo: 1.10.2013

Cena: 235,- Kč
ISBN: 978-80-87542-06-4

Více informací

22 Ostatní výrobky ve stejné kategorii:

Další informace: 1. vydání, formát B5, lepená, 148 stran, 44 černobílých + 22 barevných ilustrací.

Popis: Jádrem knihy je bakalářská práce o životě a díle Karla Lišky, badatele v oblasti komunální heraldiky a sfragistiky, ale také zručného kreslíře vedut, hradů a různých budov. V knize najdete údaje o jeho životě, seznam jeho přednášek a výstav, ucelenou bibliografii, kompletní seznam pramenů a literatury (včetně regionální literatury!), ze kterých čerpal pro svoji sbírku komunální heraldiky a sfragistiky (celá sbírka obsahuje 1.244 znaků a 10.489 pečetí a razítek!). Naleznete zde mimo jiné zhodnocení jeho přínosu pro heraldiku a sfragistiku, městské znaky, které vytvořil, fotografie z jeho života a také mnoho ukázek jeho kreseb.

Můj účet

Emailová adresa

Heslo